Fagpersoner

Det kan være krævende at arbejde med børn med ADHD. Nogle fagpersoner føler sig udfordrede og frustrerede over, at barnet tilsyneladende ikke vil samarbejde. Men sådan behøver det ikke at være. På Center for ADHD har vi positive erfaringer med at klæde fagpersoner på til arbejdet med børn med ADHD og lignende symptomer. Børn er, uanset diagnose, først og fremmest børn. Hvis de ofte mødes af skæld ud og irettesættelser, kan det føre til dårligt selvværd og adfærdsproblemer og det kan være vanskeligt at komme i samarbejde. Hos Center for ADHD er målet, at fagprofessionelle kan styrke barnets tro på sig selv og få strategier til en positiv hverdag. Vi giver metoder og nye handlemuligheder, så man som fagperson kan stå solidt funderet i de daglige udfordringer.

Hjælp familien

Kender du et barn, der har forstyrret opmærksomhed, ringe koncentration, uro, impulsivitet og raserianfald – et barn som ikke trives – måske i forbindelse med dit arbejde? Som fagperson kan du hjælpe børn med ADHD og deres forældre til en tidlig indsats ved at opfordre forældrene til at opsøge et forældretræningskursus, korte rådgivningsforløb eller individuel samtaleterapi. Forskningen viser, at jo tidligere der sættes ind med intervention, jo bedre resultat får barnet og familien – også i det lange løb. 

Center for ADHD har egen visitation. Det betyder, at forældre kan henvende sig direkte til centeret, selvom barnet ikke har fået en diagnose. 

Kommende Kurser