Familier

Familier

Forældretræningskursus

Et forældretræningskursus på Center for ADHD er et forebyggende og behandlende tilbud til forældre med børn mellem 3 og 12 år med ADHD eller lignende vanskeligheder. Vi har egen visitation og opstart på kursus kræver ikke en ADHD diagnose. 

Forældretræningskurset bygger på det evidensbaserede program De Utrolige År®. Vi tror på, at viden om børns udvikling og ADHD sammen med eksempler fra andre forældre tilsammen kan give en større forståelse for netop jeres barn. Derfor kobler vi psykologisk og pædagogisk viden om ADHD til de enkelte redskaber fra De Utrolige År. Når I deltager lader vi rettepennen blive hjemme og leder sammen efter succes’erne og ressourcerne.

Forskning viser en stor positiv effekt af kurset. Forældre og børn udvikler et mere positivt samvær, hvilket gør, at barnets ADHD­ symptomer mindskes, så den negative adfærd nedbringes og barnets sociale kompetencer øges. Forældrene fortæller, at de oplever et lavere stressnivau, en øget tilfredshed med forældrerollen og at brugen af skæld ud bliver mindre.

Forældrekursets indhold 

På kurset er der et overordnet fokus på det positive samvær mellem forældre og barn. Som forælder får I en ny forståelse af ADHDen, og hvordan den præger jeres barns adfærd. I vil møde andre forældre en gang om ugen over et halvt år, og sammen lærer I håndgribelige strategier, der styrker relationen og opbygger selvværd. Det er f.eks. børnestyret leg, coaching, ros, belønning og problemløsning. Herefter får I hånd om grænsesættende strategier såsom tydelige rutiner og regler, klare beskeder, ignorering, konsekvenser og timeout. I vil da skulle afprøve strategierne hjemme sammen med børnene, så de kan blive tilpasset og optimeret gennem erfaringsudveksling i gruppen. Kurset er praktisk orienteret, og alle kan være med. Der er tilbud om børnepasning og mad ifm. kurset. 

Vi tilbyder derudover en netværksaften for andre familiemedlemmer eller fagpersoner omkring barnet. Her deler vi ud af vores viden om ADHD og giver en ­indføring i programmet. På den måde bliver det lettere for netværket at støtte op om familien.

Næste kursusforløb starter i oktober 2019
Kurset er dækket af fondsmidler og er dermed gratis. Pris for kursusmateriale er
 875 kr.
For mere information og tilmelding kontakt info(at)adhdcenter.dk eller tlf. 70 272 276.