Online forældretræning

iKomet - online forældretræning

iKomet er et online forældretræningsprogram, som giver børnefamilier mulighed for at få hjælp online - uafhængigt af hvor de bor, hvilke tilbud der er i den enkelte kommune og på de tidspunkter, der passer dem. Det betyder, at langt flere familier kan få hjælp og støtte, og at der nu er mulighed for at sætte ind med hjælp tidligt, så vi kan vende en negativ udvikling styrke familien trivsel. 

Projektleder og psykolog i Center for ADHD Line Møller Sletting fortæller: 

”Vi møder hver dag familier, som har et højt konfliktniveau i hjemmet. Forældrene oplever at deres børn er udadreagerende. Det kan også være udfordringer forbundet med daginstitution og skolegang som gør, at forældrene er kede af det og frustrerede. Vi møder flere og flere forældre som er rådvilde, de ved ikke hvad de skal gøre, de ved ikke, hvor de kan få hjælp”. 

Vi ved fra forskning, at når vi arbejder med relationer rundt om barnet, så skaber det en forandring i adfærd. I det nye online forældretræningsprogram iKomet, får forældre en god base. Programmet er konstrueret som traditionel forældretræning hvor målet er, at etablere en stærk og robust relation mellem barn og forældre. Relationen er ofte tabt, fordi forældrene skælder ud og konfliktniveauet er højt. Programmet er professionelt og evidensbaseret og det betyder, at vi ved, at den guidning der følger, har effekt. 

Pia Bak Jensen, Mor til Alexander på 11 år fortæller: 

”Forældretræning handler om, at hjemtage kontrollen over familiens trivsel. Det er ikke kun min søn der har fået en bedre hverdag, det har jeg også. Det har givet mig en mestringsfølelse og en ro i forældrerollen. Før følte jeg mig alene, det gør jeg ikke mere. Det vi arbejder med i hjemmet er selvværd. Der er masser situationer og steder hvor det bliver pillet væk for et barn med særlige behov og udfordringer, men hjemme har vi en base, hvor han bliver set og hørt for den, han er, og det gør en verden til forskel for hans hverdag og trivsel”. 

Online programmet iKomet har vist samme effekt som traditionel forældretræning

Forskning viser, at når vi træner forældre og fagpersoner rundt om barnet, så reduceres barnets symptomer. 

iKomet er onlinebaseret og det betyder, at forældrene gennemgår programmets ni sessioner hjemme ved skærmen og træner hjemmeaktiviteter og øvelser mellem hver session. Programmet er et effektfuldt og velafprøvet og målrettet familier med børn i alderen 3-11 år. Programmet er udviklet i Sverige på Karolinska Instituttet som også forsker i og driver programmet. Et randomiseret kontrolleret studie har vist positiv effekt på linje med den effekt, man finder ved traditionel forældretræning (Enebrink et al., 2012), på både forældres opdragelsesstrategier og barnets adfærdsproblemer. Læs hele forskningsartiklen her (Enebrink et al., 2012): http://www.kometprogrammet.se/uploads/files/Internetstudien.pdf

Med iKomet kan vi tilbyde hjælp og støtte til flere og andre målgrupper – særligt i udkanstområder i Danmark. Programmet kan også anvendes af familier bosat i udlandet. Basisudgaven kan ses som en forebyggende indsats. 

Center for ADHD har oversat iKomet til dansk og udviklet ADHD tillæg med psykoedukation og tilspidsning af de pædagogiske redskaber til ADHD.

Hvad melder jeg mig til?

I programmet gennemgår du ni sessioner, som tages over 10 uger bag skærmen i eget hjem. Det er derfor vigtigt at du ugentligt prioritere at bruge den halvanden time det tager at gennemgå en session. Her får du viden om konkrete pædagogiske strategier tilpasset barnets udvikling, og bliver efter hver session bedt om at afprøve og træne en række hjemmeaktiviteter og øvelser sammen med børnene. Denne del skal du også være forberedt på at tage aktiv del i. Den positive effekt af forløbet ses nemlig særligt ved, at man gennemfører hele programmet og løbende afprøver de nye strategier, som ændrer spillereglerne for jeres kommunikation og styrker jeres relation.

Prisen for det fulde forløb er 875.-

Tilmeld dig via linket her. Når du har tilmeldt dig vil du modtage en velkomstmail med relevant information om fra os. Der kan gå op til en uge fra du tilmelder dig og til du kan starte programmet.