Keld Friis

keld

Formand - advokat hos Marselis Advokater

Hvorfor jeg arbejder med ADHD?

Center for ADHD udfører en vigtig indsats, vigtig for det enkelte barn, vigtig for barnets relationer og i sidste ende vigtig for os alle. Min interesse er, at ressourcerne og kompetencerne i centret kanaliseres ud i størst mulig effekt for dem der er berørt af ADHD.

Centret har stærke, specialiserede kompetencer og entreprenante ildsjæle, der ikke er bundet af komplekse, stive systemer og kassetænkning. For mig er det en målsætning, at kunne opretholde evnen til at kombinere specialkompetencer med at kunne navigere frit til fordel for fokusbarnet og samtidig være selvbærende både økonomisk og fagligt.

Desværre kan vi ikke hjælpe alle, men dem vi hjælper, kan vi virkelig hjælpe. Og vi kan inspirere og uddanne andre til samme indsats som den centret selv udøver.

Jan Kirkegaard

Jan

Bestyrelsesmedlem, chefpsykolog og leder af Pædagogisk­ Psykologisk Rådgivning og Specialpædagogik i Aarhus Kommune.

Hvorfor jeg arbejder med ADHD?

"Center for ADHD er en spændende nyskabelse på et område, som der virkeligt er et stort pres på, og hvor der er stort behov for at være innovativ. Derfor ser jeg interessante muligheder i samarbejde mellem kommunerne og centret her. 

Det offentlige skal selvfølgelig sørge for de ydelser, som er givet ved lov, men centret vil kunne supplere med initiativer, afprøvning af metoder, undersøgelser og forskning. Et fondsdrevet center som dette vil have en anden grad af frihed til at bevæge sig i det felt på en ubureaukratisk, dynamisk og direkte måde, og det vil kunne give en god synergi med det offentlige system. Når alt kommer til alt, så er det jo de samme børn og de samme familier, vi er interesseret i at hjælpe. Derfor giver det rigtigt god mening at være sammen om opgaven. 

Jeg håber at samarbejdet mellem Center for ADHD bliver en murbrækker for en ny type samarbejde. Vi skulle gerne derhen, at erfaringerne fra centret kan implementeres i kommunen, og samtidigt kan kommunen måske se tendenser i den store skala, som vi kan give som feedback tilbage til centret." 

Christopher Moyell Juul

Christopher

Bestyrelsesmedlem og Direktør hos Behandlingsskolerne

Hvorfor jeg arbejder med ADHD?

I mit daglige virke er jeg direktør for specialskoletilbud. Det er det største tilbud for børn med særlige behov – eks. ADHD. I mit job ser jeg i Danmark et kæmpe behov for et mere professionelt tilbud til familier, som har børn med særlige behov. I Aarhus har jeg fundet netop det hos Center for ADHD. Jeg ser et fantastisk tilbud, som ikke blot er gratis, men som også leverer kvalitet på allerøverste hylde. Et center med en høj faglighed, og et ægte ønske om at hjælpe familier, som har det rigtig svært. 

Flere familier i Danmark burde have mulighed for at gøre brug af Center for ADHDs støtte og tilbud, og det er mit ønske, at vi sammen kan nå længere ud med vores budskab i Danmark. Samtidig med at vi bliver et fagligt fyrtårn, som indsamler og tester viden og metoder for indland og udland. 

Jeg er uddannet Psykolog. Jeg har erfaring med 15 år som strategikonsulent, men også at eksekvere på strategier. De sidste 5 år har jeg arbejdet med kombinationen af at kunne udarbejde den strategiske linjen kombineret med en viden om børn med særlige behov. Jeg kan bidrage med viden om, hvordan Centeret økonomisk og kommercielt kan lave en forretningsmodel, som sikrer at centeret kan blive ved med at investere i nye metoder og tiltag og have råd til at ekspandere det flotte gratis tilbud til familier til andre dele af Danmark. 

Morten Aagaard

Morten

Bestyrelsesmedlem, Korshærspræst i Aarhus. 

Hvorfor jeg arbejder med ADHD?

"Mennesker med ADHD har det ofte meget svært. Vi har i Kirkens Korshær en stor gruppe af brugere, der er diagnosticerede med ADHD eller lignende symptomer. De fleste af disse mennesker har mange smertelige livserfaringer i kraft af deres stærkt udad­reagerende natur. Deres relationer til familien er ofte belastet af mange negative oplevelser. De har oplevet nederlag i uddannelsessystemet og har sjældent været tilknyttet arbejdsmarkedet. I det hele taget har de siden barndommen følt sig ekskluderede fra almindelige sociale sammenhænge. 

Det er derfor fantastisk godt, at Aarhus og Danmark nu har fået et Center for ADHD, hvor forældre og fagpersoner lærer at forstå og hjælpe mennesker med ADHD. Udgangspunktet er en række konkrete øvelser og teknikker, der tilsammen lærer både den med ADHD­adfærd og de nærmeste at håndtere vanskelighederne bedre. Det gode er, at der er håb, for med de rigtige redskaber kan det lade sig gøre at få en bedre hverdag og forebygge et ekskluderet voksenliv. 

Om fem år skal Center for ADHD have udviklet sig til et landsdækkende initiativ, der i et meget tæt samarbejde med det offentlige, sørger for at give familier, hvor børn har ADHD, de bedst mulige redskaber og muligheder for at leve godt med sygdommen."

Tea Trillingsgaard

Thea

Bestyrelsesmedlem, ph.d. forsker i forebyggende familiearbejde på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. 

Hvorfor jeg arbejder med ADHD?

"Den helt oplagte grund til, at vi skal have et Center for ADHD, er, at det er et voksende samfundsmæssigt problem. Der er så mange børn og familier, der lider, og vi må simpelthen opfinde metoder, så vi kan blive bedre til at løse problemet. 

Med engagement fra Edith & Godtfred Kirk Christiansens Fond er det muligt at udvikle og forbedre de eksisterende behandlingsmodeller, hvilket ellers kan være så svært at finde penge til i det kommunale system. Centret her kan samtidigt eksperimentere med nye måder at organisere behandling på i et samarbejde mellem en privat og flere offentlige aktører. 

Jeg ser Center for ADHD som et sted, hvor vi kan eksperimentere med at nå børn med ADHD og ADHD­lignende symptomer tidligst muligt og med den bedst mulige behandlingsmodel. Vi får mulighed for at lave forskning i forbindelse med behandlingen og kan derfor få en meget præcis viden om, hvad der virker, hvem det virker for – og hvorfor det virker. Den forskning skal være en rampe for, at vi fremover også kan være med til at udbrede viden om ADHD og tidlig familie­orienteret indsats."